Arabic

 • الإزالة بالحرق (pdf_file - 204.6 KB)

  تنطبق القيود على الإزالة بالحرق على الأراضي الخاصة في فيكتوريا. وهذه القيود مهمة للحد من احتمال نشوب حرائق الغابات والتي يمكن أن تؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات، علماً أنه يتم إنفاذ هذه القيود بشكل فعّال.

 • هل أستطيع؟ هل لا أستطيع؟ نار المخيم والباربيكيو (pdf_file - 278.4 KB)

  إذا إشعلتم نار المخيم أو الباربيكيو على أرض عامة في فيكتوريا، فأنتم مسؤولون قانونياً عن ضمان أنها آمنة، ولا تنتشِر، وأن يتمّ إخمادها تماماً قبل مغادرتكم.

Farsi

 • عملیات سوزاندن کنترل شده (pdf_file - 133.2 KB)

  محدودیت هایی برای عملیات سوزاندن کنترل شده در زمین های خصوصی در ویکتوریا به کار گرفته می شوند. این محدودیت ها برای کاهش احتمال وقوع آتش سوزی جنگلی که می تواند منجر به مرگ و میر و از بین رفتن املاک شود مهم هستند و به صورت فعال لازم الاجرا می باشند.

 • می توانم؟ نمی توانم؟ آتش در فضای باز و باربکیو (pdf_file - 223.2 KB)

  چنانچه در زمینی عمومی در ویکتوریا آتش یا باربکویی روشن کنید، شما قانوناً مسئول حصول اطمینان از ایمنی آن، پخش نشدن آن، و خاموش کردن کامل آن پیش از ترک محل هستید.

Filipino

Greek

 • Επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται; Φωτιές και Μπάρμπεκιου (pdf_file - 223.5 KB)

  Αν ανάψετε φωτιά ή μπάρμπεκιου σε δημόσια γη της Βικτώριας, είστε νομικά υπεύθυνοι για να διασφαλίσετε ότι είναι ασφαλής, δεν διαφεύγει και έχει σβήσει τελείως πριν φύγετε

 • ελεγχόμενη καύση (pdf_file - 139.8 KB)

  Στη Βικτώρια ισχύουν περιορισμοί για την ελεγχόμενη καύση σε ιδιωτική έκταση γης. Αυτοί οι περιορισμοί είναι σημαντικοί για να μειωθούν οι πιθανότητες δασικής πυρκαγιάς που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια ζωής και περιουσίας και επιβάλλονται αυστηρά.

Hindi

 • जलाना (pdf_file - 198.7 KB)

  विक्टोरिया में गैर-सरकारी भूमि पर वस्तुओं को जलाने से संबंधित प्रतिबंध लागू हैं। ये प्रतिबंध बुशफॉयर की संभावना को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु की घटना हो सकती है और संपत्ति को नुकसान पहुँच सकता है और ये प्रतिबंध सक्रिय तौर पर लागू किए जाते हैं।

 • मैं क्या कर सकता/सकती हूं? मैं क्या नहीं कर सकता/सकती हूं? कैंपफायर और बार्बीक्यू (pdf_file - 295.3 KB)

  अगर आप विक्टोरिया की सरकारी भूमि पर कैंपफायर या बार्बीक्यू जला रहे हैं, तो आप यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार हैं, कि यह सुरक्षित है, आग बाहर न निकले और उस स्थान को छोड़ने से पहले इसे पूरी तरह से बुझाएं।

Italian

 • Abbruciamento (burning off) (pdf_file - 154.9 KB)

  Vi sono delle restrizioni in atto per quanto riguarda l'abbruciamento sui terreni privati in Victoria.  Queste restrizioni vengono attivamente applicate e sono importanti per ridurre la possibilità di un incendio boschivo che potrebbe comportare la perdita di vite umane e proprietà.

 • Si può o non si può? Fuochi da campo e barbecue (pdf_file - 243.7 KB)

  Se accendi un fuoco da campo o un barbecue sul suolo pubblico nel Victoria, sei legalmente responsabile di assicurarti che esso sia sicuro, che non fuoriesca dai limiti e che sia completamente estinto prima di andartene.

Punjabi

 • ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜਨਾ (pdf_file - 182.5 KB)

  ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 • ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ? ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ?ਕੈਂਪਫਾਇਰਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਬੀਕਿਉ (pdf_file - 284.5 KB)

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਕ ਕੈਂਪ ਫਾਇਰ ਜਾਂ ਬਾਰਬੀਕੀਉ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ,ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝ ਗਿਆ ਹੈ I

Simplified Chinese

Traditional Chinese

Vietnamese

Translating and Interpreting Service

If you need assistance, please contact Translating and Interpreting Service (TIS) for help with translating and interpreting Contact TIS National on 131 450 (within Australia) or visit www.tisnational.gov.au

Page last updated: 07/12/20