Bushfire risk management: the facts

Keeping communities and the environment safe in a changing climate.

We conduct planned burning to keep Victoria safer from bushfires.

We use controlled fire to reduce the size and impact of future bushfires.

Autumn conditions are ideal for burning, however, weather patterns may cause smoke to linger.

On our Planned Burns Victoria page, you can register to receive text or email notifications of upcoming planned burns.

Information on planned burns

Planned burns are happening across the state and you may see or smell smoke.
Our experienced fire crews look for opportunities to carry out planned burns year-round, when it is safe to do so and conditions at this time of year are particularly good.
When we can't burn, we use other bushfire risk management techniques like slashing and mulching and working on our strategic fuel break network.
Without planned burning and other bushfire fuel management work, bushfires would be more intense, bigger and harder for our firefighters to control.
Register at the Planned Burns Victoria page to find out when and where planned burns are happening near you.

Simplified Chinese

计划性烧荒正在维州各地开展,你可能会看到或闻到烟雾。
我们经验丰富的消防员全年都在寻找机会,在安全的情况下开展计划性烧荒——每年这个时候的条件都特别好。
如果无法烧荒,我们会采用其它山火风险管理方法,比如割草和覆盖保护,以及建立战略性燃料阻断网络。
若无计划性烧荒和其它山火燃料管理工作,山火就会更强烈,火势更大,令消防员更难控制。
如要了解附近开展计划性烧荒的时间和地点,请在线订阅最新信息,网址:https://plannedburns.ffm.vic.gov.au/

Traditional Chinese

維州各地正在進行計劃焚燒,因此您可能會看到煙霧或聞到煙味。
我們經驗豐富的消防員全年都在尋找機會,在安全的情況下進行計劃焚燒,而每年這個時候的條件都特別適合。
若無法進行計劃焚燒,我們會採用其他的林火風險管理技巧,例如砍伐和施加覆蓋物,並加強我們的策略性防火隔離網絡。
如果不做計劃焚燒和其他林火管理工作,林火會更猛烈、更大,消防員會更難控制得住。
欲知您附近的計劃焚燒時間和地點,請於網頁登記。https://plannedburns.ffm.vic.gov.au/

Hindi

पूरे राज्य भर में नियोजित तरीके से जलाने की घटनाएँ हो रही हैं और आप धुआँ देख सकते हैं या उसकी गंध सूँघ सकते हैं।
हमारे अनुभवी दमकलकर्मी साल भर नियोजित तरीके से जलाने के अवसरों की तलाश करते हैं, जब भी ऐसा करना सुरक्षित होता है - और वर्ष के इस समय की स्थिति विशेष रूप से अच्छी होती है।
जब हम जला नहीं सकते, तब हम अन्य बुशफायर जोखिम प्रबंधन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि स्लैशिंग (काटना) और मल्चिंग (गीली घास से ढँकना), और हमारे स्ट्रैटेजिक ईंधन ब्रेक नेटवर्क के साथ काम करते हैं।
नियोजित तरीके से जलाने और अन्य बुशफायर ईंधन प्रबंधन कार्य के बिना, बुशफायर को नियंत्रित करना हमारे अग्निशामकों को के लिए अधिक तीव्र, बड़ा और मुश्किल होगा।
आपके आस-पास कब और कहाँ नियोजित जलाने की प्रक्रिया हो रही है, यह पता लगाने के लिए यहाँ साइन अप करें: https://plannedburns.ffm.vic.gov.au/

Arabic

تجري حالياً عمليات الحرق المُخطط لها مُسبقاً في جميع أنحاء الولاية وقد ترى دخاناً أو تشمّ رائحته
تبحث فرق الإطفاء الخبيرة عن فرص لتنفيذ عمليات الحرق المُخطط لها مُسبقاً على مدار السنة حينما تسمح الظروف بالقيام بذلك بأمان - والظروف جيّدة على وجه الخصوص في هذا الوقت من العام
وعندما يتعذّر علينا إجراء عمليات الحرق، فإننا نستخدم تقنيات أخرى لإدارة مخاطر حرائق الغابات مثل قطع وقصّ العشب، والعمل على شبكة حواجز الحريق الاستراتيجية والتي هي فسحات غير مُشجّرة لتفادي امتداد الحريق
وبدون عمليات الحرق المُخطط لها مُسبقاً وغيرها من أعمال إدارة المواد التي قد تشتعل في الأحراش، ستكون حرائق الغابات أكثر حدّة وأوسع نطاقاً، وسيصعب على فرق الإطفاء السيطرة عليها
لمعرفة وقت ومكان إجراء عملالحرق المُخطط لها مُسبقاً بالقرب منك، يُرجى التسجيل عبر:
https://plannedburns.ffm.vic.gov.au/

Vietnamese

Đốt cháy theo kế hoạch đang xảy ra trên toàn tiểu bang và quý vị có thể nhìn thấy hoặc ngửi mùi khói.
Đội cứu hỏa giàu kinh nghiệm của chúng tôi tìm cơ hội để thực hiện các đợt đốt cháy theo kế hoạch quanh năm, khi điều đó an toàn để thực hiện – và các điều kiện vào thời điểm này trong năm là đặc biệt tốt.
Khi không thể đốt cháy, chúng tôi sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro cháy rừng khác như chặt cây và tạo lớp phủ mặt đất, và làm việc trên mạng lưới phá hủy nhiên liệu chiến lược của chúng tôi.
Nếu không có kế hoạch đốt cháy và các công việc quản lý nhiên liệu cháy rừng khác, các đám cháy rừng sẽ dữ dội hơn, lớn hơn và nhân viên cứu hỏa của chúng tôi khó kiểm soát hơn.
Để biết khi nào và nơi nào có kế hoạch đốt cháy sẽ xảy ra gần quý vị, hãy đăng ký tại: https://plannedburns.ffm.vic.gov.au/